ارزیابی آسیب های ورزشی بر اساس پروتکل های استاندارد بین المللی

 

slide08

در سالهای اخیر دانش بشری رشد و گسترش چشمگیری داشته که علوم ورزشی نیز از این حیث مستثنا نبوده است. در کشورهای پیشرفته از علوم بیومکانیک ورزشی و آسیب شناسی به عنوان ابزاری جهت تقویت عملکرد ورزشکار و حتی پیشگیری از آسیب ها استفاده می نمایند که این امر در جامعه ورزشی ایران مغفول مانده و در برخی موارد منجر به صدمات جبران ناپذیری برای ورزشکاران حرفه ای و آماتور ایرانی گردیده است. در این راستا سیستم ارزیابی آسیب های ورزشی بر اساس پروتکل های استاندارد بین المللی تحت لیسانس شرکت Spartanova برای اولین بار در ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هدف اصلی از اجرای این سیستم بهره گیری از معتبرترین تحقیقات علمی به منظور تبدیل علوم ورزشی و مشخصا بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی به ابزاری کاربردی در جهت ارزیابی آسیب ها، پیشگیری، توانبخشی و طراحی تمرین برای ورزشکاران است. این سیستم در حال حاضر به عنوان یک روش استاندارد در کشورهایی مانند استرالیا، آمریکا، کانادا، آلمان و بلژیک در دست اجرا است.

slide04