استعدادیابی ورزشی بر اساس پروتکل های استاندارد بین المللی

motionاستعدادیابی موضوعی است که در دنیای ورزش اهمیت ویژه ای دارد. شناسایی عوامل موفقیت راه را برای رسیدن به قله افتخار هموار می کند. این که مشخص شود چه ویژگیهایی ورزشکاران معمولی را از ورزشکاران نخبه متمایز می سازد کاری بس دشوار است که موضوع پرداختن به استعدادیابی را دشوار ساخته است. استعدادیابی ورزشی، از نظر دانشمندان علوم ورزشی، راهی منطقی، کوتاه و مقرون به صرفه برای حضور موفقیت آمیز ورزشکاران درصحنه های بین المللی است. این فرآ یند نیازمند شناسایی و انتخاب افراد با استعدادی است که شرایط زم جسمانی، مهارتی و رفتاری برای موفقیت در ورزش خاص را داشته باشند.

استعدادیابی به معیارهای ویژه ای نیاز دارد. این معیارها از این جهت ضرورت دارند  فرد توانا از ناتوان متمایز شده و آنهایی  مناسب ی رشته ورزشی بوده به این ورزش روی می آورند و افرادی  به معیارهای لازم دست نیابند در جهت دیگر هدایت می شوند این معیارها را می توان در دو بخش یا دو مرحله ی طبقه بندی  کرد

  1. استعدادیابی عمومی
  2. استعدادیابی ویژه یا تخصصی

بخش استعدادیابی عمومی در یک فرایند بلند مدت طی پنج سال برنامه ریزی خواهد شد و برای عملیاتی شدن این بخش دوره های تخصصی به منظور تربیت ارزیاب طراحی و اجرا خواهد شد. هر کدام از ارزیابهای تربیت شده در یک مرکز استعدادیابی در سطح کشور طبق یک پروتکل استاندارد بین المللی شروع به جمع آوری داده های مورد نیاز خواهند کرد. همزمان با برگذاری دوره ها وب سایت تخصصی استعدادیابی به زبان فارسی و سرور مرکزی آن تحت نظارت فدراسیون طراحی و راه اندازی خواهد شد. این وب سایت فارسی بخشی از نرم افزار بین المللی Spartanova خواهد بود که هم اکنون به عنوان یک نرم افزار استاندارد در کشورهای مختلف از جمله استرالیا، فرانسه، کانادا، آلمان و بلژیک در حال استفاده استفاده است.%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c_3

اجرای فرآیند استعدادیابی ویژه متضمن چهار مرحله است که مطابق با نیازهای هر رشته ورزشی به طور جداگانه طراحی و اجرا می شوند که کلیات آن شامل موارد زیر است:

  1. سنجش سلامت ورزشی
  2. سنجش قابلیت های جسمانی
  3. سنجش قابلیت های حرکتی
  4. سنجش ویژگیهای روانشناسی

کلیه موارد فوق طبق برنامه استاندارد SPARTANOVA  طراحی و اجرا می گردد.