ریس کمیته استعدادیابی رشته ورزشی سه گانه منصوب شد

به گزارش روابط عمومي فدراسيون سه گانه ، سردار صبور رييس فدراسيون سه گانه با صدور حكمي ، دكتر علي شريف نژاد را به عنوان رييس كميته استعداديابي فدراسيون سه گانه منصوب كرد. http://www.irtriathlon.ir/Fa/News/View.aspx?ID=2241